Ако се различавам от тебе,
това не само не те ощетява, но те и обогатява.
А. Сент-Екзюпери