На човек, който знае къде отива, светът дава път.
Д. Джордан

ЗА ЛЮБОЗНАТЕЛНИТЕ

Предполагам, че за много от вас ще бъде забавно да научат повече за илюзионното изкуство. В следващите редове искам да ви запозная с някои от най-забележителните негови представители - артисти, изобретатели, теоретици. Тъй като все пак аз предпочитам да правя фокуси, оставям на моята съпруга да разкаже интересни неща за това невероятно изкуство.

Интересна информация за най-изтъкнатите съвременни илюзионисти можете да намерите на техните сайтове: